Örebro Elithockey AB gör en förlust för säsongen 2016/17
Publicerad: 2017-06-12
Nyhet
Vi vill informera att Örebro Elithockey AB gör en förlust för säsongen 2016/17. Detta efter en tung säsong med mycket skador samt ett antal engångskostnader som påverkat resultatet .

Förlusten är i storleksordningen ca 12 Msek före avskrivningar. Den slutliga årsredovisningen kommer att redovisas på föreningens årsmöte den 29 juni 2017.

Det negativa resultatet i bokslutet kan översiktligt förklaras av
– Missat slutspel ca 4,5 Msek
– Förstärkt spelarbudget under säsong ca 2 Msek
– Kundförluster inom verksamheten ca 1 Msek
– Övriga engångsposter ca 3 Msek

Dessutom har vi fattat nödvändiga beslut om byte av tränare, tillsättande av ny Sportchef samt anställning av ny VD.

Vad gäller konsekvenser på nästa års budget kommer spelarbudgeten att minska något, motsvarande 2014/15 års nivå (året då vi spelade kvartsfinal mot Växjö).

I övrigt har styrelsen fattat beslut om utreda besparingar innefattande även övriga delar av organisationen.

Vi vill poängtera att det viktigaste för oss är och har varit att vi är fortfarande kvar i SHL på såväl sportsliga som ekonomiska grunder dvs att SHL:s ekonomiska krav på eget kapital uppfylls.

Vi har nu tagit ett kraftigt omtag med en ny stark ledning och en förstärkt sportslig organisation och därmed lagt grunden för en nysatsning i Örebro Hockey kallad ”Örebro Hockey 2.0”.

Styrelsen Örebro Elithockey AB

Producent & Redaktör Tony Jörtsö