• Huvudsponsorer

Söndag Sön 17 Mars Mar
Måndag Mån 18 Mars Mar
Onsdag Ons 20 Mars Mar
Torsdag Tor 21 Mars Mar
Fredag Fre 22 Mars Mar
Lördag Lör 23 Mars Mar
Söndag Sön 24 Mars Mar
Onsdag Ons 27 Mars Mar
Torsdag Tor 28 Mars Mar
Fredag Fre 29 Mars Mar
Lördag Lör 30 Mars Mar
Söndag Sön 31 Mars Mar

Anders Fensby avgår (uppd, 20.50)

13 december 2011 15:42


Anders Fensby avgår som klubbdirektör för Örebro Hockey.

Claes E Hallqvist tackar för ett oerhört bra samarbete och för den utomordentliga insatsen att få ordning på ekonomi och organisation som varit Fensbys viktigaste uppgift sedan han tillträdde.

Claes berättar att man får klubbens sida är nöjd med Anders insatser och att det är Anders själv som valt att träda tillbaka från sin post.

Anders finns kvar i organisationen under en övergångsperiod och kommer minst att stanna till 15 januari där han kommer se till att kontinuiteten fortsätter och att klubben hinner att lösa situationen utan att det påverkar klubben negativt.

Anders Fensby själv berättar att beslutet att hoppa av är sprunget ur problemen kring relationen med Örebroporten som blivit sämre och sämre, tills att han helt känt att han situtionen blivit omöjlig. Arenabygget har varit en central del i skapandet av rätt förutsättningar för Örebro Hockey att lyckas attrahera publik och sponsorer till klubben och där har Fensby känt sig motarbetad.

Claes berättar att diskussioner förs vidare med Örebroporten om arenans utveckling där han ändå tror att slutresultatet blir bra.

Mikael Fahlander berättar att ett styrelsemöte som kommer äga rum redan imorgon, där man kommer gå igenom alternativen och arbeta fram en lösning på hur klubben går vidare. Han berättar att det finns ingen anledning till oro!

Vid eventuella frågor finns Claes E Hallqvist tillgänglig.

Patrik Vincent
Webredaktör