• Huvudsponsorer

Onsdag Ons 20 Februari Feb
Lördag Lör 23 Februari Feb
Tisdag Tis 26 Februari Feb
Torsdag Tor 28 Februari Feb
Lördag Lör 2 Mars Mar
Tisdag Tis 5 Mars Mar
Torsdag Tor 7 Mars Mar
Lördag Lör 9 Mars Mar
Tisdag Tis 12 Mars Mar
Torsdag Tor 14 Mars Mar
Lördag Lör 16 Mars Mar
Måndag Mån 18 Mars Mar
Onsdag Ons 14 Augusti Aug
Fredag Fre 16 Augusti Aug
Tisdag Tis 20 Augusti Aug
Onsdag Ons 28 Augusti Aug
Torsdag Tor 29 Augusti Aug
Söndag Sön 1 September Sep
Fredag Fre 6 September Sep
Lördag Lör 14 September Sep
Tisdag Tis 17 September Sep
Torsdag Tor 19 September Sep
Lördag Lör 21 September Sep
Torsdag Tor 26 September Sep
Lördag Lör 28 September Sep
Torsdag Tor 3 Oktober Okt
Lördag Lör 5 Oktober Okt
Torsdag Tor 10 Oktober Okt

Anders Fensby avgår (uppd, 20.50)

13 december 2011 15:42


Anders Fensby avgår som klubbdirektör för Örebro Hockey.

Claes E Hallqvist tackar för ett oerhört bra samarbete och för den utomordentliga insatsen att få ordning på ekonomi och organisation som varit Fensbys viktigaste uppgift sedan han tillträdde.

Claes berättar att man får klubbens sida är nöjd med Anders insatser och att det är Anders själv som valt att träda tillbaka från sin post.

Anders finns kvar i organisationen under en övergångsperiod och kommer minst att stanna till 15 januari där han kommer se till att kontinuiteten fortsätter och att klubben hinner att lösa situationen utan att det påverkar klubben negativt.

Anders Fensby själv berättar att beslutet att hoppa av är sprunget ur problemen kring relationen med Örebroporten som blivit sämre och sämre, tills att han helt känt att han situtionen blivit omöjlig. Arenabygget har varit en central del i skapandet av rätt förutsättningar för Örebro Hockey att lyckas attrahera publik och sponsorer till klubben och där har Fensby känt sig motarbetad.

Claes berättar att diskussioner förs vidare med Örebroporten om arenans utveckling där han ändå tror att slutresultatet blir bra.

Mikael Fahlander berättar att ett styrelsemöte som kommer äga rum redan imorgon, där man kommer gå igenom alternativen och arbeta fram en lösning på hur klubben går vidare. Han berättar att det finns ingen anledning till oro!

Vid eventuella frågor finns Claes E Hallqvist tillgänglig.

Patrik Vincent
Webredaktör